Våra tjänster
Workplace Massage

Företagsmassage ska vara enkelt. Därför tar vi hand om allt det praktiska, från massagebänk till administration

Workplace Yoga

”Djupa, stressreducerande andetag och enkla välgörande övningar för trötta kontorsaxlar- och nackar. Inget ombyte. Det enda redskap som behövs är en stol”.

Workplace JobOut Coach

Träna styrka rörlighet, balans och koordinationsförmåga på en och samma gång.

Workplace Smartness

Inspirerande föreläsningar och workshops ingår ofta som en del i ett framgångsrikt hälsoarbete

Workplace Mindfulness

Ökat fokus, koncentration, förbättrad hälsa, sömn, och minskad stress är några av de bevisade effekterna av mindfulnessträning

Workplace Meditation

Du blir lugn, balanserad, återhämtad, pigg och mer medveten om var ditt fokus är.

Workplace Ergonomics

Belastning är den vanligaste orsaken till anmäld arbetsskada och den vanligaste orsaken till frånvaro från arbetet.

Sittande massage

Du kan behålla kläderna på, du får en djupgående stärkande energikick som sitter i länge.